Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug