Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Sociaal Domein/Samenleving

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Alcohol & Drugs
  • Jeugd en kinderen
  • Nota jeugdbeleid
  • Onderwijs
  • Sport
  • Wmo
  • Bijstand, werken & inkomen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug