Begroting 2020 Edam-Volendam

EMU saldo

Bedragen * € 1.000

Berekening EMU-saldo

2019

2020

2021

2022

2023

Exploitatiesaldo voor t/o reserves

-4.325

-4.967

-4.155

-3.948

-1.345

Afschrijvingslasten exploitatie

6.956

8.059

9.006

9.678

9.787

Bruto dotaties voorzieningen

3.521

224

222

222

222

Investeringen

14.545

14.799

13.444

11.724

10.257

Baten derden niet in exploitatie

1.455

1.480

1.344

1.172

1.026

Desinvesteringen vaste activa

Aankoop bouwgronden

6.653

4.024

2.979

4.216

Baten bouwgrondexploitatie

11.160

4.812

3.768

248

Lasten voorzieningen derden

4.400

1.275

1.150

1.062

1.056

Verkoop van effecten

Berekende EMU-saldo

-6.831

-10.490

-7.388

-9.630

-1.623

ga terug