Begroting 2020 Edam-Volendam

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Beleggingen en treasury

475

440

440

440

OZB Woningen

4.060

4.216

4.331

4.436

OZB niet-Woningen

1.989

2.029

2.068

2.108

Overige belastingen

192

195

198

201

Toeristische belastingen

861

1.000

1.141

1.155

Algemene uitkering

44.800

45.601

46.495

47.880

Totaal algemene dekkingsmiddelen

52.377

53.481

54.673

56.220

ga terug