Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug