Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Ruimtelijk Beheer

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Parkeren
  • Verkeer
  • Visies

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug