Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Digitale infrastructuur

Digitale infrastructuur

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar goed en snelle digitale infrastructuur voor de bewoners en bedrijven van de gemeente Edam-Volendam, inclusief het buitengebied.

Nadere toelichting

Wat willen we bereiken?

Een voor de hele gemeente goed werkende digitale infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het vergunnen en afstemmen van de aanlegwerkzaamheden glasvezel grondgebied voormalig Zeevang en de Purmer.
  • Realisatie uitkomst heroverweging toekomst CAI.

Er wordt gewerkt aan een aanvullend onderzoek naar de toekomst van het CAI netwerk.

Wat mag het kosten?

De onderzoekskosten maken onderdeel uit van de CAI begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug