Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Markten

Markten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Bij de harmonisatie van markt- en standplaatsregelgeving is het in stand houden van de markten in Oosthuizen, Edam en Volendam een belangrijk uitgangspunt.

Nadere toelichting

Markten zijn belangrijke ontmoetingsplekken die in sociaal en economisch opzicht behouden moeten worden. Over het aanzicht van de markt in Volendam zijn veel negatieve signalen geweest. Mede in relatie tot de herinrichting van het Europaplein behoort een heroverweging tot de mogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

  1. Versterken van sociale waarde en economische wisselwerking tussen markt en middenstand.
  2. Verbetering van de markt Volendam in relatie tot de herinrichting van het Europaplein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek vindt in 2019 plaats om te zien hoe de huidige markt in Volendam anders opgesteld kan worden, zodat aanwezige sfeerelementen  op het Europaplein beter tot hun recht komen en terrasvorming mogelijk wordt ook tijdens de markt. Realisatie kan dan in eerste helft 2020 plaats vinden.

Wat mag het kosten?

Het budget maakt integraal onderdeel uit van de begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug