Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Beleidsindicatoren

Voor dit programma zijn geen beleidsindicatoren beschikbaar.

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Omvang huishoudelijk afval

kg per inwoner

2017

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

252

Nederland

174

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug