Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug