Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Ruimtelijke Ontwikkeling

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Economische zaken rapporten en toekomstvisie bedrijventerreinen
  • Milieu
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Toerisme

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug