Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Monumentenbeleid

Monumentenbeleid

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

Het beleid ten aanzien van gemeentelijke monumenten zal worden geëvalueerd. De huidige beoordeling loopt soms niet in de pas met de ervaring van de bewoners/eigenaren. Echter, de monumentale elementen binnen onze gemeente moeten wel goed worden bewaard voor onze toekomstige generaties.

Nadere toelichting

In 2019 wordt de evaluatie van het beleid met betrekking tot monumenten en erfgoed voorbereid.

Wat willen we bereiken?

Het streven is om de monumentale elementen in onze gemeente te bewaren. Dit stimuleren wij bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies bij verbouwingen en onderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er wordt antwoord of uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die uit de evaluatie van 2019 zijn gekomen. Het monumentenbeleid wordt daarnaast ook integraal meegenomen in de voorbereiding voor de Omgevingswet en zal dus onderdeel uitmaken van het maken van de nieuwe instrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug