Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Functiemenging

%

2018

LISA

51

Nederland

52,8

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

2018

LISA

163,1

Nederland

145,9

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

2

Nederland

16,9

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2016

ABF - Systeem Woningvoorraad

7,7

Nederland

7,2

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

2018

LISA

682,7

Nederland

774

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug