Begroting 2020 Edam-Volendam

Onderhoud kapitaalgoederen

Accommodaties

Beleid

Het onderdeel Accommodaties omvat de volgende onderhoudsplannen

  • Gemeentelijke gebouwen
  • Sport Indoor
  • Sport Inrichting
  • Sport Outdoor
  • C.A.I.

Voorafgaand aan de samenstelling van de begroting vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het opgestelde onderhoudsplan aan Gemeentelijke gebouwen en de gemeentelijke indoor-sportaccommodaties. Zodoende zijn de opgenomen onderhoudsramingen gebaseerd op de meest actuele peilingen. Tussentijds kan, indien noodzakelijk, een bijstelling of verschuiving plaatsvinden in de Zomernota of Winternota.
Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het Vervangingsplan Inrichting Sportzalen, dat naar verwachting in de loop van 2020 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
In 2019 zijn de duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP's) voor diverse gemeentelijke panden opgesteld. Eind 2019/begin 2020 zal voor de gehele kernportefeuille actuele duurzame meerjarenonderhoudsplannen zijn opgesteld, conform het vastgestelde vastgoedbeleid. Met de financiële gevolgen van de DMJOP's voor 10 gemeentelijke eigendommen is in deze begroting rekening gehouden.

Projecten

In de diverse beheerplannen is voor de afzonderlijke onderdelen rekening gehouden met diverse projecten/vervangingen. Zo wordt in 2020 en 2021 flink geïnvesteerd (in totaal € 618.000) in de upgrading van de centrale antenne inrichting.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed.

Bedragen * € 1.000

Progr

Accommodaties

2020

2021

2022

2023

Accommodaties Overigen

6

Onderhoudslasten

303

248

477

118

6

Investeringen

30

31

93

0

Totaal Accommodaties Overigen

333

279

570

118

Accommodaties Sport Indoor

5

Onderhoudslasten

180

48

189

67

5

Investeringen

28

249

76

0

Totaal Accommodaties Sport Indoor

208

297

265

67

Accommodaties Sport Inrichting

5

Onderhoudslasten

62

52

67

38

5

Investeringen

100

0

0

13

Totaal Accommodaties Sport Inrichting

162

52

67

51

Accommodaties Sport Outdoor

5

Onderhoudslasten

30

37

58

97

5

Investeringen

338

0

477

565

Totaal Accommodaties Sport Outdoor

368

37

535

662

CAI

4

Onderhoudslasten

36

36

37

37

4

Investeringen

174

444

0

0

Totaal CAI

210

480

37

37

Totaal Accommodaties

1.281

1.145

1.474

935

ga terug