Begroting 2020 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Huisvesting

De huisvesting van het gemeentelijk bestuur en haar organisatie blijft een voortdurend de aandacht hebben. Diverse ontwikkelingen hebben invloed op deze huisvesting voor nu en in de toekomst.

Het contract voor het huren van het vergadercentrum in Edam, waar de raad vergadert, eindigt medio 2021. Er is nog geen zicht op nieuwe, definitieve huisvesting voor de organisatie en raad, waardoor tijdelijke huisvesting van de raad noodzakelijk is. Eind 2019 of begin 2020 zal een keuze gemaakt worden waar de tijdelijke huisvesting zal plaatsvinden. Na dat besluit wordt de locatie geschikt gemaakt en ingericht voor gebruik vanaf medio 2021.

De huisvesting van de organisatie is in de huidige vorm kostbaar en niet doelmatig. De organisatie is verspreid over verschillende gebouwen, het stadskantoor is te beperkt voor de aantallen medewerkers die er momenteel zijn.
Er zijn - informeel - enkele locaties in beeld die in potentie geschikt zouden kunnen zijn voor huisvesting van de organisatie. Zolang daar geen besluit over genomen is, geeft dat voor al die locaties een belemmering voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Ergens huizen bouwen terwijl daar mogelijk een nieuw gemeentehuis moet komen is onlogisch, dus het ontwikkelen van al die locaties staat feitelijk stil. In 2019 is het proces gestart om een locatie te kiezen voor de nieuwe huisvesting van organisatie en raad. Het is de bedoeling om in 2020 een locatie te kiezen. Daarmee is de belemmering voor de ruimtelijke ontwikkeling voor alle overige locaties opgeheven en kan vervolgens bekeken worden op welke wijze en in welk tempo de nieuwe huisvesting gerealiseerd kan worden.

Nu er - vooralsnog - geen zicht is op grote veranderingen zullen de huidige locaties nog enkele jaren in gebruik blijven. Het langer gebruiken van deze locaties maak het noodzakelijk om een aantal investeringen te doen die nodig zijn om de gebouwen te kunnen blijven gebruiken (o.a. minimale arbo-eisen, extra werkplekken en akoestische aanpassingen, luchtbehandeling en t.z.t. verplichte duurzaamheidsmaatregelen).
Nieuwe gemeentelijke huisvesting vereist een eenmalige investering, maar leidt daarna tot lagere lasten en een hogere gebruiksvriendelijkheid.

ga terug