Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -709.126

0,8 %

Baten

€ 52.862.168

59,4 %

ga terug