Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Financiën en Algemene dekkingsmiddelen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Belastingen
  • Financiën (incl. begroting)

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -709.126

0,8 %

Baten

€ 52.862.168

59,4 %

ga terug