Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

2018

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

252

Nederland

230

Demografische druk

%

2019

CBS - Bevolkingsstatistiek

77,6

Nederland

69,8

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

In Euro's

2019

COELO, Groningen

664

Nederland

669

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

2019

COELO, Groningen

736

Nederland

739

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -709.126

0,8 %

Baten

€ 52.862.168

59,4 %

ga terug