Begroting 2020 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Verbonden partijen

Stichtingen en verenigingen

Gemeenschappelijke regelingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -5.334.915

6,0 %

Baten

€ 380.333

0,4 %

ga terug