Begroting 2020 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2018

Bureau Halt

75

Nederland

119

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS -  Diefstallen

0,4

Nederland

2,2

Geweldismisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

2,4

Nederland

4,8

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS -  Diefstallen

1

Nederland

2,5

Vernielingen en beschadigingen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

3,3

Nederland

5,4

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -5.334.915

6,0 %

Baten

€ 380.333

0,4 %

ga terug