Begroting 2020 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Publiek, Veiligheid en JZ

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Handhaving & Veiligheid
  • Horeca

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -5.334.915

6,0 %

Baten

€ 380.333

0,4 %

ga terug