Begroting 2020 Edam-Volendam

Bestuur

Verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -15.280.668

17,2 %

Baten

€ 594.317

0,7 %

ga terug