Begroting 2020 Edam-Volendam

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen drukt de verhouding uit tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. de weerstandsratio) minimaal tussen 1,0 en 1,4 (kwalificatie voldoende) te laten zijn. Met de voorliggende begroting wordt aan deze norm voldaan.

Bedragen * € 1.000

Saldo einde jaar

Weerstandsvermogen

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Beschikbare weerstandscapaciteit

32.541

25.736

26.248

26.110

26.447

26.962

Benodigde weerstandscapaciteit

14.955

15.246

16.481

16.481

16.481

16.481

Weerstandsvermogen

17.586

10.490

9.766

9.629

9.966

10.481

Ratio

2,18

1,69

1,59

1,58

1,60

1,64

ga terug