Begroting 2020 Edam-Volendam

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Ontwikkeling van de woonlasten

De gemiddelde gemeentelijke woonlasten per huishouden in Edam-Volendam stijgen als gevolg van de in de begroting verwerkte inflatiecorrectie en extra opslag afvalstoffenheffing in het begrotingsjaar van € 736,50 naar   € 771,02. Deze woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren, rioolheffing eigenaren en afvalstoffenheffing. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een meer-persoonshuishouden weer.

Woonlasten per huishouden

Omschrijving

2019

2020

Wijziging

Landelijk

Gemiddelde woningwaarde

279.000

304.000

9,0 %

266.000

OZB eigenaren

263,10

267,22

1,6 %

296,59

Afvalstoffenheffing

278,90

301,50

8,1 %

263,00

Rioolheffing eigenaren

194,50

202,30

4,0 %

196,00

Totaal

736,50

771,02

4,7 %

755,59

De 'Landelijke' woonlasten zijn berekend op basis van het gemiddelde tarief en de landelijk gemiddelde WOZ-waarde in 2019, exclusief aftrek wegens eventuele heffingskorting.

Ontwikkeling belastingdruk niet-woningen

De gemiddelde gemeentelijke lasten per niet-woning stijgen als gevolg van de in de begroting verwerkte inflatiecorrectie in het begrotingsjaar van € 1.285,81 naar € 1.308,61. Deze lasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren, onroerendezaakbelastingen voor gebruikers en rioolheffing eigenaren.

Belastingdruk niet-woningen

2019

2020

Wijziging

Gemiddelde waarde

330.000

337.000

2,1 %

OZB eigenaren

606,87

616,04

1,5 %

OZB gebruikers

484,44

490,34

1,2 %

Rioolheffing eigenaren

194,50

202,30

4,0 %

Totaal

1.285,81

1.308,61

1,8 %

ga terug