Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiering

Langlopende leningen

In 2019 is er een nieuwe geldlening van € 5,5 mln. aangetrokken. De verwachting is dat er in het restant van 2019 geen nieuwe geldlening zal worden aangetrokken. Maar gezien het hoge investeringsniveau kan het zijn dat er in 2020 en navolgende jaren nieuwe leningen moeten worden afgesloten.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

19.506

17.501

15.496

13.491

Aflossingen

2.005

2.005

2.005

1.905

Nieuwe leningen

Stand per 31 december

17.501

15.496

13.491

11.586

Gewogen gemiddelde rente leningen

3,13

3,05

2,96

2,84

Te betalen rente

568

492

417

345

ga terug